Praktijkgegevens

BSR Assen
FWPA gebouw
Overcingellaan 17
9401LA Assen
06-42952508

Voor afspraken kunt u bellen tussen 8.00- 20.00 uur. Als ik niet kan opnemen, kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat of een app sturen en u wordt dan altijd teruggebeld.

De praktijkruimte is op bovenstaand adres gevestigd op de begane grond. Na binnenkomst van het gebouw, ziet u meteen links de wachtruimte waar u even kunt wachten, gratis  koffie of thee kunt nemen en waar ik u kom ophalen.

Om de praktijkruimte zo neutraal mogelijk te houden verzoek ik u om geen parfum of aftershave te gebruiken wanneer u een afspraak heeft.

Praktijkdagen

Dinsdag         09.30- 16.30 uur
Donderdag    14.00- 16.30 uur (deze middag wordt alleen bij grote drukte ingezet)
Vrijdag           09.30- 16.30 uur
Ter attentie:   16.30 uur betekent het laatst mogelijke tijdstip om een afspraak te boeken

Tarieven:

Volwassenen               € 58,- of met voordeelkaart 3x voor € 160,-
Kinderen t/m 12 jaar  € 48,- of met voordeelkaart 3x voor € 130,-
Baby's tot 2 jaar           € 35,- per behandeling 

Voor baby's van clienten zijn de behandelingen kosteloos tot ze 1 jaar oud zijn. 

De voordeelkaarten zijn niet verplicht maar als u die wilt, kunt u die bij de eerste van drie (vervolg)behandelingen aanschaffen. U betaalt na afloop van de behandeling in de praktijk, bij voorkeur met het aanwezige pinapparaat.

Ziektekostenverzekeraars

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een (soms wat hogere) aanvullende verzekering nodig. Het verplichte eigen risico hoeft hiervoor niet te worden aangesproken. Ga altijd zelf na of het klopt!

Ik ben lid van de BSRAN, de CAM-Coop, en heb de HBO opleiding Medische Basis Kennis gevolgd die voldoet aan de PLATO normen. 

De tegemoetkoming komt altijd uit het aanvullende verzekeringspakket en gaat niet ten koste van het eigen risico. M.a.w: de BSR nota's zijn te declareren bij de zorgverzekeraar zonder eerst het eigen risico aan te spreken. 
In 2019 geven de volgende zorgverzekeraars een tegemoetkoming voor BSR consulten: 

Aevitae  via Avero
AON      via Avero of ONVZ
Avero Achmea
C4me    via Avero

FBTO
IK!         via Avero of AON
ONVZ
OZF Achmea
Pro Life
PNO zorg
VvAA
You Care via Avero

ZieZo
Zilveren Kruis Achmea
 

PRIVACY wetgeving

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:

* zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens

* als enige toegang heb tot deze gegevens

* er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
* niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
* alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast


De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het

dossier wordt gebruikt. Dat zijn naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling. 

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

 

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.

 

Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:

* Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen

* Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen